• Số H6, Ngõ 88 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

video hướng dẫn lắp đặt bàn ghế

1. Video hướng dẫn lắp đặt bàn thông minh H3:


2. Video hướng dẫn lắp đặt bàn thông minh H3B:


3. Video hướng dẫn lắp đặt bàn thông minh T3:


4. Video hướng dẫn lắp đặt bàn thông minh H7C:


5. Video hướng dẫn lắp đặt bàn thông minh H9C:

6. Video hướng dẫn lắp đặt ghế thông minh K36:7. Video hướng dẫn lắp đặt ghế thông minh K16:


8. Video hướng dẫn lắp đặt ghế thông minh K35C:

9. Video hướng dẫn lắp Bàn R12

10. Video hướng dẫn lắp ghế R12